Vitajte na novej web stránke regionu "Jánošík"                                                                      Region združuje chovateľov poštových holubov z OZ CHPH Orava,Terchová,Čadca.Založený bol vo februári 2019 v Oravskej Lesnej.V Regione sútaží približne  550 chovateľov na stredných a dlhých tratiach.Prvým víťazom regionu sa stal Team Jánošík z OZ Terchová.Prepravu na super dlhé trate zabezpečujem p.Holubek a prepravu na závody Bayreuth zabezpečuje OZ CHPH Orava.

Každoročne budeme poriadať spoločne regionálne výstavy v roku 2020 bude v Terchovej začiatkom decembra-Výstava zrušená .S pozdravom "Letu zdar" výbor regionu "Jánošík".

Výbor Regionu:

Predseda:Pajta Vladimír

Tajomník:Holubek Viktor

Výcvikár:Kurek Peter ml

Pokladník:Chabada Bernard

Členovia:Gemeľa Štefan

Tomáš Matys

Kont. a revizna komisia:

Predseda:Ďurana Miroslav

Členovia: Mgr.Špila František

Správca stránky:

Štefan Gemeľa

email  s.gemela@centrum.sk
tel.  +421 911 452 512